1. AMATI, Tajik metal band, take rehearse in a music school in Dushanbe, Tajikistan.

     
  1. stan-photos likes this
  2. mildredrt89 likes this
  3. ryszardobraniak likes this
  4. leonovel posted this